جنین دختر در سونوگرافی

جنین دختر در سونوگرافی

موضوعات گفته شده در این محتوا

جنین دختر در سونوگرافی

بی شک اولین سوالی که از اولین لحظه بعد بارداری، ذهن پدر و مادر را مشغول میکند جنسیت جنین است. تشخیص دقیق جنسیت جنین فقط از طریق انجام سونوگرافی امکان پذیر میباشد. 

در سایر مراکز تصویر برداری جنسیت بعد از هفته 16 ام بارداری با 3 درصد  خطا قابل تشخیص است. درمرکز تصویربردرای دکتر شاکری تعیین جنسیت از هفته 11 بارداری به بعد قابل انجام میباشد. این سونوگرافی در این مرکز به طور رایگان هنگام انجام سونوگرافی غربالگری انجام میشود.

کودک برآمدگی کوچکی در بین پاهای خود دارد که در پسرها آلت تناسلی مردانه و در جنین دختر بصورت لبیا است. برآمدگی مربوط به پسرها دارای زاویه ای بیش از 30 درجه بوده و در دخترها به صورت دوخط موازی با بدن است. 

جنین دختر
جنین دختر

عکس جنین دختر در سونوگرافی

مهمترین و بارزترین نشانه جنین دختر در سونوگرافی ، وجود آلت تناسلی زنانه است. بجز این در شواهد تجربی دو طرح عمده در سونوگرافی قابل رؤیت است:

طرح همبرگری:

این اصطلاح نشان دهنده کلیتوریس و لبیا به شکل نان همبرگر میباشد. و در عکس جنین دختر در سونوگرافی توسط پزشک متخصص سونوگرافیست تشخیص داده میشود.

طرح تیرکمانی:

تشخیص این نشانه در عکس جنین دختر در سونوگرافی تعیین جنسیت کم مشکل تر است. اگر استخوان ستون فقرات جنین دختر در سونوگرافی را تا پایین تعقیب کنید، در انتهای هر استخوان یک برآمدگی مشاهده میکنید.  که این برآمدگی به علت داشتن نقطه قوس نشان دهنده جنین دختر است.

این نشانه از هفته 14 به بعد در جنین دختر در سونوگرافی قابل تشخیص است. در 90% مواردی که جنین دختر از از این روش تشخیص داده میشود، جنسیت درست تعیین میشود. و این عدد بعد از هفته 18 به 100% میرسد.

در مرکز تصویربردرای دکتر شاکری، دقیقترین تعیین جنسیت درکمترین سن بارداری (هفته 11) انجام میشود.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی این لینک کلیک کنید.

عکس جنین دختر در سونوگرافی
عکس جنین دختر در سونوگرافی

عکس اندام تناسلی جنین دختر

تا هفته 12 ام تفاوت محسوسی بین آلت تناسلی جنین دختر و پسر بارز نمیباشد. از هفته 12 به بعد کم کم آلت تناسلی تکامل بیشتری پیدا کرده وآرام آرام فرم نهایی خود را میگیرد. به این صورت که قسمت بالایی آلت در جنین پسر کم کم به شکل کلاهک آلت تناسلی مردانه و قسمت پیرامونی به صورت بیضه تغییر شکل میدهد.

عکس اندام تناسلی جنین دختر در سونوگرافی های متعدد در هفته های مختلف بارداری و بررسی سیر تکاملی آن نشان میدهد بعد از هفته 12 ام کم کم شکل آلت تناسلی اولی در جنین دختر دچار تغییراتی میشود. 

قسمت بالایی آلت که در پسرها به کلاهک تبدیل شده بود، در دخترها به شکل کلیتوریس و ناحیه پیرامونی به لبیا تغییر میکند. تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی از هفته 16 به بعد به روشنی قابل دیدن است.

در مرکز تص3ویربرداری دکتر شاکری، هفته 11 بارداری (باوجود مشخص نبودن فرم آلت تناسلی) به سبب دستگاههای مجهز سونوگرافی (جنرال اتلکتریک آمریکا مدل ولوسون سری E) و همچنین تخصص و تبحر دکتر شاکری،‌جنسیت جنین را تشخیص داده میشود. برای اطلاعات بیشتر این مقاله را بخوانید.
عکس اندام تناسلی جنین دختر
عکس اندام تناسلی جنین دختر

علایم واضح جنین دختر

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سونوگرافی تعیین جنسیت و نحوه انجام آن،‌ همچنین عکس جنین پسر و دختر در سونوگرافی مقالات زیر را مطالعه کنید.

علایم واضح جنین دختر
علایم واضح جنین دختر

مقالات اخیر

مقایسه سونوگرافی با آزمایش تخمین جنسیت
سونوگرافی تعیین جنسیت دکتر شاکری