صدای قلب جنین در سونوگرافی

جنین در آخر هفته پنجم به اندازه نوک مداد است. در هفته ششم قلب جنین برای اولین بار شروع به تپش میکند. در این هفته رشد کودک سریع و سیستم عصبی او کامل تر شده و قلب شروع به پمپاژ خون میکند.
صدای قلب جنین در سونوگرافی

موضوعات گفته شده در این محتوا

صدای قلب جنین در سونوگرافی

صدای قلب جنین در سونوگرافی : جنین در آخر هفته پنجم به اندازه نوک مداد است. در هفته ششم قلب جنین برای اولین بار شروع به تپش میکند. در این هفته رشد کودک سریع و سیستم عصبی او کامل تر شده و قلب شروع به پمپاژ خون میکند. صدای قلب جنین برای اولین بار درسونوگرافی اول بارداری ا سونوگرافی هفته ششم) که به صورت سونوگرافی واژینال است شنیده میشود. این زمان اولین لحظه مشاهده نشانه های وجود حیات در رحم مادر است. در هفته 7 به بعد ضربان قلب جنین به طور واضح تر قابل تشخیص است. در این هفته میتوان اولین سونوگرافی شکمی یا واژینال را برای بررسی بارداری و وضعیت مادر و جنین انجام داد.

اولین زمان شنیدن صدای قلب جنین
اولین زمان شنیدن صدای قلب جنین