غربالگری سه ماهه اول و تعیین جنسیت

غربالگری سه ماهه اول و تعیین جنسیت : غربالگری سه ماهه اول یک آزمون غیر تهاجمی و شامل یک سونوگرافی NT و یک آزمایش خون میباشد. این آزمون در سه ماهه اول بارداری از هفته 11 الی هفته 12 و 6 روز انجام میشود.
غربالگری سه ماهه اول و تعیین جنسیت

موضوعات گفته شده در این محتوا

غربالگری سه ماهه اول و تعیین جنسیت

غربالگری سه ماهه اول و تعیین جنسیت : غربالگری سه ماهه اول یک آزمون غیر تهاجمی و شامل یک سونوگرافی NT و یک آزمایش خون میباشد. این آزمون در سه ماهه اول بارداری از هفته 11 الی هفته 12 و 6 روز انجام میشود. هدف از انجام این غربالگری بررسی و تشخیص اختلالات کروموزومی احتمالی جنین یعنی ابتلا به سندروم داون، تریزومی 18 و 13 است. 

غربالگری سه ماهه اول و تعیین جنسیت
غربالگری سه ماهه اول و تعیین جنسیت

جزییات غربالگری سه ماهه اول

آزماش خون در این غربالگری شامل تست خون مادر باردار میباشد. نمونه خون برای اندازه گیری غلظت پروتئین hcg-β و پروتئین، PAPP-A (بارداری همراه با پروتئین پلاسمای A) مورد استفاده قرار می گیرد. سونوگرافی NT شامل بررسی ضخامت مایع پشت گردن جنین است. در این سونوگرافی همچنین استخوان بینی جنین بررسی میشود. مقدار نرمال NT را در این مقاله مطالعه کنید.

در مورد سونوگرافی NT و آزمایش خون سه ماهه اول بارداری میتوانید مقالات زیر را مطالعه کنید.

http://www.shakeri.ir/%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-nt-2/

http://www.shakeri.ir/%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/

http://www.shakeri.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C/

تعیین جنسیت در غربالگری سه ماهه اول

 در مرکز تصویربرداری دکتر شاکری جنسیت جنین در هفته 11 به بعد قابل تشخیص است. این سونوگرافی با پیشرفته ترین دستگاه سونوگرافی جنرال الکتریک آمریکا (ولوسون سری E8 و E10) انجام میشود. سونوگرافی تعیین جنسیت در هفته 11 الی 13 بارداری با یک درصد خطا و از هفته 13 به بعد بدون خطا قابل تشخیص است. این مرکز زود ترین زمان تعیین جنسیت جنین را به مراجعین محترم ارائه میکند.

سونوگرافی تعیین جنسیت به طور رایگان هنگام انجام سونوگرافی ان تی انجام میشود. 

بهترین سونوگرافی تعیین جنسیت
بهترین سونوگرافی تعیین جنسیت

در مورد سونوگرافی تعیین جنسیت میتوانید مقالات زیر را مطالعه نمایید.

جنسیت جنین در هفته 12

غربالگری سه ماهه اول – تعیین جنسیت در غربالگری سه ماهه اول

http://www.shakeri.ir/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1/