اجزای دستگاه سی تی اسکن شامل تخت بیمار، ژنراتور اشعه ایکس و کنسول کاربر میباشد. سی تی اسکن کاربرد فراوانی در تصویربرداری دقیق از بدن انسان دارد.

ژوئن 1, 2020
کولونوسکوپی

کولونوسکوپی سی تی (اسکن روده بزرگ)

کولونوسکوپی سی تی ویرچوال از تجهیزات ویژه اشعه ایکس برای بررسی سرطان روده بزرگ و توموری به نام پولیپ استفاده می کند.