اقدامات قبل از انجام عکس رنگی رحم این میباشد که فرد بیمار در مورد سابقه بیماری، حساسیت یا درد مزمن و احتمال باردار شدن با پزشک خود به طور کامل صحبت کند.

ژوئن 8, 2020
عکس رنگی رحم

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپنگوگرافی

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپینگوگرام یک نوع روش رادیولوژی است برای خانم هایی که مشکل باروری دارند انجام می شود که از این طریق پزشک می تواند درون رحم و لوله های فالوپ و اطراف آن را بررسی کند