مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

تفسیر آزمایش سونوگرافی بر عهده پزشک متخصص سونوگرافی است. سپس بر اساس نتیجه سونوگرافی جهت ارائه به پزشک مربوطه به ارباب رجوع گزارش داده میشود

ژوئن 14, 2020
سونوگرافی بیوفیزیکال

سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل

یکی از راه های پی بردن به وضعیت سلامتی جنین در رحم، این است که از طریق یک آزمایش به نام سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل سطح سلامت او مورد بررسی قرار گیرد.