مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

جدول اندازه nb : مقدار نرمال nb بستگی به سن بارداری و سایر شرایط مادر و جنین دلارد که باید توسط پزشک متخصص سونوگرافیست بررسی و در صورت نیاز آزمایش تکمیلی تجویز شود.

سپتامبر 6, 2020
اندازه Nb در سونوگرافی آنومالی

اندازه نرمال nb در سونوگرافی آنومالی

اندازه نرمال nb در سونوگرافی آنومالی با توجه به سن بارداری تعیین میشود. البته nb که مخفف عبارت nasal bone به معنای استخوان بینی جنین است در سونوگرافی nt در سه ماهه اول بارداری اندازه گیری میشود و با مقدار نرمال در آن سن مقایسه میشود. برای دیدن مطالب و عکسهای nb تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.