مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

عکس رحم به کمک تصویربرداری پزشکی به دست می آید. این عکس با هدف کشف ناهنجاری های احتمالی یا تشخیص علت درد و سایر اهداف تشخیصی پزشکی گرفته میشود.

ژوئن 8, 2020
عکس رنگی رحم

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپنگوگرافی

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپینگوگرام یک نوع روش رادیولوژی است برای خانم هایی که مشکل باروری دارند انجام می شود که از این طریق پزشک می تواند درون رحم و لوله های فالوپ و اطراف آن را بررسی کند