مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

وزن جنین در هفته 32 بارداری در حدود 1700 الی 1800 گرم است. اگر در مورد وزن جنین نگرانی دارید میتوانید از آجیل 4 مغز استفاده کنید. به طورکلی نظر پزشک در هر مورد مهم است.

آوریل 13, 2019
تفسیر سونوگرافی 32 هفته

تفسیر سونوگرافی 32 هفته

تفسیر سونوگرافی 32 هفته و تشخیص آن به عهده پزشک متخصص سونوگرافیست و تصمیم با پزشک متخصص زنان میباشد. در این جنین حدود 43.2 سانتی متراست.