تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- نبش هشتم

02188502324

Bpd در سونوگرافی به معنای بزرگترین قطر سر جنین است که توسط پزشک متخصص سونوگرافی اندازه گیری میشود و یکی از معیارهای رشد و سلامت جنین است.

ژوئن 14, 2020
سونوگرافی بیوفیزیکال

سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل

یکی از راه های پی بردن به وضعیت سلامتی جنین در رحم، این است که از طریق یک آزمایش به نام سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل سطح سلامت او مورد بررسی قرار گیرد.