تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- نبش هشتم

02188502324

Nft در سونوگرافی اندازه چین خوردگی پشت گردن جنین که برای آزمایشهای سلامت جنین بسیار مهم است. سونوگرافی ناهنجاریهای ژنتیکی در جنین میباشد.

ژوئن 14, 2020
سونوگرافی بیوفیزیکال

سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل

یکی از راه های پی بردن به وضعیت سلامتی جنین در رحم، این است که از طریق یک آزمایش به نام سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل سطح سلامت او مورد بررسی قرار گیرد.