احتمال خطا در سونوگرافی سه بعدی تعیین جنسیت

احتمال خطا در سونوگرافی سه بعدی تعیین جنسیت

موضوعات گفته شده در این محتوا

احتمال خطا در سونوگرافی سه بعدی تعیین جنسیت

تعیین جنسیت جنین

علمی ترین و کم خطا ترین  روش برای تعیین جنسیت  انجام سونوگرافی در روزهای بعد از هفته یازدهم است.
اینکه جنین پسر است یا دختر از بسیاری جهات و در بسیاری از فرهنگها مهم بوده و کنجکاوی والدین واطرافیان را برمی انگیزد. با رشد علم سونوگرافی و با دقیق تر شدن دستگاهها تعییت جنسیت جنین با خطای بسیار کمتری تعیین میشود ولی همچنان احتمال خطا در سونوگرافی سه بعدی تعیین جنسیت وجود دارد.
بهترین زمان برای تعیین جنسیت چه زمانی است؟

متخصصان سونوگرافی برای پرهیز از میزان احتمال خطا در سونوگرافی سه بعدی تعیین جنسیت توصیه میکنند سونوگرافی بعد از هفته سیزدهم به بعد انجام شود و هرچه به هفته های بالاتر میرویم تعیین جنسیت راحت تر میشود و. تا جایی که عملا برای پزشکان ساده تر میشود. در این میان پزشکانی هستند که زودتر میتوانند به تعیین جنسیت جنین بپردازند و دکتر شاکری با افتخار اعلام میدارد که با کمترین خطا در هفته یازدهم قادر به تشخیص جنسیت با 1 درصد خطاست.آیا در جواب سونوگرافی اشتباه هم پیش می آید؟

صد در هیچ چیز علم پزشکی صد درصد نیست، عوامل زیادی می تواند روی جواب سونوگرافی تعیین جنسیت جنین اثر بگذارد و جنسیت جنین را اشتباه اعلام نماید.
از جمله این عوامل میتواند به موارد زیر اشاره کرد.
وضعیت قرار گرفتن جنین در رحم مادر
ممکن است جنین در وضعیتی قرار گرفته باشد که احتمال خطا در سونوگرافی سه بعدی تعیین جنسیت را افزایش دهد و در بعضی مواقع غیرممکن کند و در این مواقع باید سونوگرافی را به زمان دیگری موکول نمود
زمان زودتر از موعد

بهترین زمان برای مراجعه به سونوگرافی تعیین جنسیت جنین  هفته های سیزدهم تابیستم است. بسیاری از پشزکان قبل از هفته سیزدهم قادر به تشخیص جنسیت جنین نیستند .

تجهیزات

کیفیت پایین دستگاههای سونوگرافی باعث بیشتر شدن احتمال خطا در سونوگرافی سه بعدی تعیین جنسیت میشود.
*سونوگرافی دکتر شاکری مجهز به بهترین دستگاه حال حاضر دنیا در سونوگرافی تعیین جنسیت جنین است. 
وزن زیاد مادر
وزن زیاد مادر از عوامل احتمال خطا در سونوگرافی سه بعدی تعیین جنسیت میباشد.
تجربه و تبحر پزشک
تجربه و تبحر پزشکی که سونوگرافی تعیین جنسیت جنین را انجام می دهد مهمترین عامل در کاهش احتمال خطا در سونوگرافی سه بعدی تعیین جنسیت است. تعیین جنسیت به هیچ عنوان ساده نیست و حتی ممکن است با تجربه ترین پزشکان هم اشتباه کنند ولی مسلما اشتباهات ایشان بسیار  کمتر از سونولوژیست های بی تجربه است.