اندازه نرمال nb در سونوگرافی آنومالی

اندازه نرمال nb در سونوگرافی آنومالی با توجه به سن بارداری تعیین میشود. البته nb که مخفف عبارت nasal bone به معنای استخوان بینی جنین است در سونوگرافی nt در سه ماهه اول بارداری اندازه گیری میشود و با مقدار نرمال در آن سن مقایسه میشود. برای دیدن مطالب و عکسهای nb تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
اندازه Nb در سونوگرافی آنومالی

موضوعات گفته شده در این محتوا

اندازه نرمال nb در سونوگرافی آنومالی

اندازه نرمال nb در سونوگرافی آنومالی با توجه به سن بارداری تعیین میشود. البته nb که مخفف عبارت nasal bone به معنای استخوان بینی جنین است در سونوگرافی nt در سه ماهه اول بارداری اندازه گیری میشود و با مقدار نرمال در آن سن مقایسه میشود. برای دیدن مطالب و عکسهای nb تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

محل  استخوان بینی جنین  در سونوگرافی

رؤیت nb یکی از موارد بسیار مهم در سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول یا NT است. و ایده آل این است در تصویری که برای اندازه گیری nt انتخاب شده است، دیده شود. در تصویر بینی باید سه خط مشاهده شود. خط فوقانی نشاندهنده پوست میباشد. خط پایینتر که ضخیم تر و اکوژن تر از پوست است، استخوان بینی و خط سومی که در بالاتر از پوست و ادامه آن قرار دارد نشاندهنده نوک بینی جنین است. شکل زیر بینی جنین را در سونوگرافی نشان میدهد.

اندازه نرمال nb
اندازه نرمال nb

اهمیت استخوان بینی جنین در سلامت جنین

به طور کلی در 60 الی 70 درصد موارد دارای سندروم داون (تریزومی 21)، 50 درصد سندروم نوع 18 و 30 درصد نوع 13، استخوان بینی جنین موجود نیست. به همین دلیل فقدان استخاون بینی جنین در سونوگرافی NT علامت بسیار با اهمیتی است و نیاز به آزمایشات کروموزومی جنین میباشد.

 

مقدار نرمال nb در سونوگرافی آنومالی

حدوداً در هفته 17 بارداری مقدار 4.5 میلیمتر برای nb نرمال است.مساله بسیار مهمتر رویت نشدن nb و مساله دیگر کوچک بودن Nb است (در بیشتر موارد کمتر از 2.5 میلیمتر در هفته های 15 – 20) و همچنین کوچکتر بوددن اندازه nb از پرسنتایل 2.5 درصد غیرطبیعی میباشد). به طور کلی اندازه نرمال Nb  به سن بارداری بستگی دارد. در زیر تصویر نمونه ای از اندازه گیری NB در سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول آمده است.

اندازه گیری nb در سونوگرافی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مقدار نرمال NB مقاله و فیلمهای زیر را باز کنید