تعیین جنسیت از روی جمجمه جنین

تعیین جنسیت از روی جمجمه جنین در میان منابع علمی، سندی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. ولی تجربیات زیادی در این مورد هست.
تعیین جنسیت از روی جمجمه جنین

موضوعات گفته شده در این محتوا

تعیین جنسیت از روی جمجمه جنین

تعیین جنسیت از روی جمجمه جنین ، در میان منابع علمی، سندی برای اثباتش وجود ندارد. ولی در مورد موضوع جمجمه و ارتباط آن با تعیین جنسیت نقل قول ها و تجربه های زیادی وجود دارد. بر اساس این نظریه شما میتوانید جنسیت جنین خود را از روی تصویر سونوگرافی و فرم جمجمه او تشخیص دهید.  در این نظریه دخترها دارای جکجکه گرد تر نسبت به پسر ها و پسرها دارای پیشانی صاف یا با کمی شیب هستند. 

دیگر تفاوت ها

  • سر آقاین نسبت به خانم ها درشتر و پهنتر است؛
  • لبه امپورال جمجمه در آقایان پهن تر از خانتم هاست؛
  • لبه فوقانی کاسه پشم آقایان پهن و در خانم ها تیز است؛
  • در آقایان استخوان گونه جمجمه بیرون زده تر است؛
  • استخوان فک آقاین نسبت به خانم ها مربع تر است؛
  • پیشانی مردها پایین و شیب تند تری نسبت به خانم ها دارد.

جدا از بحث تعیین جنسیت از روی جمجمه جنین ، به طور کلی جذابیت دانستن جنسیت ففرزند پدر مادر از همان هفته های اول بارداری به قدری بالاست که والدین به تمامی داستانها، نقل قول ها و نظریات مرتبط با تعیین جنسیت مراجعه میکنند تا بتوانند هرچه زودتر از جنسیت فرزند خود مطلع شوند. 

شکل و ویژگی جمجمه مرد
شکل و ویژگی جمجمه مرد
شکل و ویژگی جمجمه زن
شکل و ویژگی جمجمه زن