تعیین زمان زایمان از طریق سونوگرافی

توجه کنید که دقت سونوگرافی در سه ماهۀ اول بارداری برای تخمین سن بارداری به مراتب بیشتر از سونوگرافی‌های زمان‌های بعدی است.
تعیین زمان زایمان با سونوگرافی

موضوعات گفته شده در این محتوا

سونوگرافی سه ماهۀ اول بارداری جهت تعیین زمان زایمان 

تعیین زمان زایمان برخی اوقات به دلیل نامنظم بودن دوره‌های عادت ماهانه، فراموشی زمان اولین روز آخرین قاعدگی و حتی در مورد مادری که در دوران شیردهی بدون شروع دوره‌های منظم قاعدگی باردار شده است،  امکان‌پذیر نیست.

بنابراین علاوه بر معاینات بالینی، می‌توان از سونوگرافی سه ماهۀ اول بارداری جهت تعیین زمان زایمان استفاده کرد. متخصص سونوگرافی در واقع با اندازه‌گیری ابعادی از بدن جنین مثل اندازه‌گیری طول سر تا باسن جنین، قطر خاصی از سر جنین و قطر ساک بارداری تخمینی از سن بارداری به دست می‌آورد؛

توجه کنید که دقت سونوگرافی در سه ماهۀ اول بارداری برای تعببن سن بارداری به مراتب بیشتر از سونوگرافی‌های زمان‌های بعدی است. بنابراین چنانچه تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی خود را می‌دانید یا سن حاملگی شما در سه ماهۀ اول بارداری مشخص شده است، می‌توانید بیشتر روی تاریخ احتمالی زایمان خود حساب کنید.