تفسیر سونوگرافی 32 هفته

تفسیر سونوگرافی 32 هفته و تشخیص آن به عهده پزشک متخصص سونوگرافیست و تصمیم با پزشک متخصص زنان میباشد. در این جنین حدود 43.2 سانتی متراست.
تفسیر سونوگرافی 32 هفته

موضوعات گفته شده در این محتوا

تفسیر سونوگرافی 32 هفته

تفسیر سونوگرافی 32 هفته و تشخیص آن به عهده پزشک متخصص سونوگرافیست و تصمیم با پزشک متخصص زنان میباشد. هرگونه برداشت شخصی و سلیقه ای نباید در مورد نتیجه سونوگرافی اعمال شود. در هفته 32 بارداری جنین در حدود 1700- 1800 گرم وزن و متوسط 43.2 سانتی متر وزن دارد. جنین بیشتر حجم رحم را اشغال کرده،  سر او کم کم به سوی جهت پایین آمده تا مادر برای زایمان آماده شود. این اتفاقات سبب احساس تنگ شدگی و فشار خواهد شد.

تفسیر سونوگرافی 32 هفته : در این زمان مقدار حجم خون ( پلاسمای خون و گلبولهای قرمز)  نسبت به زمانی که باردار نبودید در حدود 40-50 درصد افزایش دارد. این افزایش حجم خون جهت تأمین نیازهای مادر و جنین است و بجز این، خونریزی هنگام زایمان را جبران خواهد کرد.

عکس سونوگرافی جنین 32 هفته
عکس سونوگرافی جنین 32 هفته