جنسیت دختر در سونوگرافی

جنسیت دختر در سونوگرافی در مرکز تصویربرداری دکتر شاکری در هفته 11 و 12 با 99 درصد و در هفته 13 به بعد با 100 اطمینان قابل تشخیص است. اگرچه جنسیت جنینی در لحظه بارداری معین میشود ولی تشخیص آن توسط پزشک در بررسی سونوگرافی نیاز به هفته های بالای بارداری دارد. در سایر مراکز مشابه، جنسیت جنین در هفته 18 به بعد با 99 درصد اطمینان بیان میشود.

موضوعات گفته شده در این محتوا

جنسیت دختر در سونوگرافی

جنسیت دختر در سونوگرافی در مرکز تصویربرداری دکتر شاکری در هفته 11 و 12 با 99 درصد و در هفته 13 به بعد با 100 اطمینان قابل تشخیص است. اگرچه جنسیت جنینی در لحظه بارداری معین میشود ولی تشخیص آن توسط پزشک در بررسی سونوگرافی نیاز به هفته های بالای بارداری دارد. در سایر مراکز مشابه، جنسیت جنین در هفته 18 به بعد با 99 درصد اطمینان بیان میشود.

مرکز تصویربرداری دکتر شاکری زودترین زمان تشخیص جنسیت جنین را به مراجعین محترم ارائه میکند که این تشخیص به طور رایگان طی انجام سونوی NT (غربالگری سه ماهه اول) به خانواده اعلام میشود. تمامی سونوگرافی ها با پیشرفته ترین دستگاه سونوگرافی جنرال الکتریک آمریکا مدل ولسون (E10 و E8) انجام میشود.

سونوی NT  از هفته 11 بارداری تا هفته 12 و 6 روز قابل انجام است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سونوگرافی NT مقاله زیر را مطالعه کنید.

 

همه چیز در مورد سونوگرافی ان تی و غربالگری 

عکس جنین دختر در سونوگرافی
عکس جنین دختر در سونوگرافی
بهترین سونوگرافی تعیین جنسیت