سونوگرافی جنین پسر

سونوگرافی جنین پسر : جنسیت جنین در همان لحظه بارداری تعیین میشود ولی تشخیص آن در مرکز تصویربرداری دکتر شاکری در هفته 11 به بعد قابل انجام است. در سایر مراکز تصویربرداری جنسیت جنین در هفته 16 به بعد قابل تشخیص است. مرذکز تصویربرداری دکتر شاکری زودترین زمان تشخیبص جسنیت جنین در ایران را به مراجعین محترم ارائه میکند.
سونوگرافی جنین پسر

موضوعات گفته شده در این محتوا

سونوگرافی جنین پسر

سونوگرافی جنین پسر : جنسیت جنین در همان لحظه بارداری تعیین میشود ولی تشخیص آن در مرکز تصویربرداری دکتر شاکری در هفته 11 به بعد قابل انجام است. در سایر مراکز تصویربرداری جنسیت جنین در هفته 16 به بعد قابل تشخیص است. مرذکز تصویربرداری دکتر شاکری زودترین زمان تشخیبص جسنیت جنین در ایران را به مراجعین محترم ارائه میکند. 

سونوگرافی جنین پسر و دختر (تعیین جنسیت) : این سونوگرافی به طور رایگان همراه با سونوگرافی NT انجام میشود. دقت تشخیص جنسیت دکتر شاکری در هفته 11 و 12 بارداری 99 درصد و در هفته 13 بارداری به بالا 100 درصد میباشد. این سونوگرافی با پیشرفته ترین دستگاه سونوگرافی جنرال الکتریک آمریکا (مدل ولوسون E8 و E10) انجام میشود.

سونوگرافی جنین پسر و دختر : جنین دارای برآمدگی کوچکی بین پاهای خود است که در پسران آلت تناسلی مردانه و در دخترها لبیا است. این برآمدگی گاهی اوقات به دلیل طرز قرارگیری جنین، چاقی مفرط مادر، اختلالات ناحیه تناسلی و … قابل دیده شدن نیست و شاید با بند ناف اشتباه میباشد. ولی آلت تناسلی از بند ناف کوچکتر و کوتاه تر است.

عکس جنین پسر در سونوگرافی
عکس جنین پسر در سونوگرافی
بهترین سونوگرافی تعیین جنسیت
بهترین سونوگرافی تعیین جنسیت

برای کسب اطلاعات بیشتر وقاله زیر را مطالعه کنید.

جنسیت جنین در هفته 12