عکس جنین دختر و پسر در سونوگرافی و تفاوتهای آنها

عکس جنین دختر و پسر در سونوگرافی از نظر نوع آلت تناسلی با یکدیگر تفاوت دارد. علمی ترین و دقیقترین روش تعیین جنسیت جنین انجام سونوگرافی است. سونوگرافی برای بررسی سلامت جنین همچنین مورد استفاده قرار میگیرد. در مرکز تصویربرداری دکتر شاکری سونوگرافی تعیین جنسیت از هفته 11 بارداری (زودهنگام ترین تعیین جنسیت در ایران) به بعد قابل انجام است. بارزترین تفاوت جنین دختر و پسر در آلت تناسلی میباشد که در پسرها شامل آلت تناسلی مردانه و  بیضه ها و در دختر ها به صورت لبیا میباشد. البته تفاوت های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه مقاله در مورد آن بحث میشود.
عکس جنین دختر و پسر در سونوگرافی و تفاوتهای آنها

موضوعات گفته شده در این محتوا

عکس جنین دختر و پسر در سونوگرافی و تفاوتهای آنها

عکس جنین دختر و پسر در سونوگرافی از نظر نوع آلت تناسلی با یکدیگر تفاوت دارد. علمی ترین و دقیقترین روش تعیین جنسیت جنین انجام سونوگرافی است. سونوگرافی برای بررسی سلامت جنین همچنین مورد استفاده قرار میگیرد. در مرکز تصویربرداری دکتر شاکری سونوگرافی تعیین جنسیت از هفته 11 بارداری (زودهنگام ترین تعیین جنسیت در ایران) به بعد قابل انجام است. بارزترین تفاوت جنین دختر و پسر در آلت تناسلی میباشد که در پسرها شامل آلت تناسلی مردانه و  بیضه ها و در دختر ها به صورت لبیا میباشد. البته تفاوت های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه مقاله در مورد آن بحث میشود.

عکس جنین پسر در سونوگرافی

در بین پاهای جنین پسر برآمدگی کوچکی به طول حدودی 2/5 سانتی متر وجود دارد که معمولاً با بند ناف اشتباد گرفته میشود. زیرا آلت تناسلی و بند ناف در یک منطقه قراردارند ولی بند ناف نسبت به آلت تناسلی مردانه ضخیمتر و بلند تر میباشد. جنسیت جنین پسر در سونوگرافی  در سه ماهه دوم بارداری توسط دیدن شکل این برآمدگی مشخص میشود. در موارد بسیاری دیده شده است که اگر زاویه این برآمدگی بیشتر از 30 درجه باشد، جنین به احتمال پسر میباشد. عکس جنین دختر و پسر را که در بهترین سونوگرافی بارداری تهران گرفته شده است را در ادامه مقاله مشاهده کنید.

جنین پسر در سونوگرافی تعیین جنسیت
برگه سونوگرافی پسر

تعیین جنسیت از روی عکس سونوگرافی جنین پسر

تعیین جنسیت جنین در هفته های قبل از هفته 18 بارداری همراه با ریسک میباشد ولی در این مرکز از هفته 11 به بعد با ضریب اطمینان 99% و از هفته 13 به بعد با ضریب اطمینان 100% قابل تعیین است. نشانه هایی در تعیین جنسیت جنین پسر وجود دارد که باهم مرور میکنیم:

نشانه تیر و کمان

در جنین پسر مدل ستون فقرات با توجه به شکل خوابیدن در رحم مادر تفاوت دارد. معمولاً در جنین دختر این برآمدگی دارای زاویه 10 درجه است ولی در جنین پسر این زاویه به سی درجه میرسد. اگر مقدار این زاویه بین این دو عدد باشد باید منتظر بزرگتر شدن جنین بمانید.

جریان ادرار

جریان ادرار روش قطعی تعیین جنسیت نیست ولی در بعضی موارد که جریان ادرار به سمت بالا است جنین پسر بوده.

تعیین جنسیت از روی عکس سونوگرافی

تعیین جنسیت از روی عکس سونوگرافی جنین دختر

مهمترین نشانه دختر بودن جنین، نداشتن آلت تناسلی مردانه است. برآمدگی کوچک بین پاهای دختر شامل واژن و لبیاست. اگر جنین به پهلوی راست باشد و برآمدگی موازی با ستون فقرات باشد احتمااً جنین دختر است. البته این نشانه ها حدودی است و اصلا تخمین دقیقی از جنسیت جنین دختر نیست. عکس جنین دختر و پسر در سونوگرافی تعیین جنسیت تنها از روی آلت تناسلی قابل تفکیک میباشد.

در هفته های پایین بارداری ، حجم زیاد مایع آمینیوتیک تشخیص جنسیت را دشوار میکند و جنین تا حدودی تاب خورده و آلت تناسلی به خوبی قابل مشاهده نمیباشد. نشانه هایی در مورد جنین دذختر وجود دارد که به شرح زیر است:

طرح همبرگری 

وجود این طرح در عکس سونوگرافی نشاندهنده لبیا و کلیتوریبس میباشد که شبیه نان همبرگر و  نشاندهنده جنین دختر است.

نشانه تیر و کمانی

دیدن این نشانه قدری مشکل تر است و نیاز به نگاه دقیق به جنین دارد. اگر ستون فقرات جنین را تا انتها دنبال کنیم در انتهای هر استخوان یه برآمدگی میبینیم. در این صورت جنین دختر است چون نقطه خمیدگی دارد. از هفته 14 به بعد نوزادان دختر با این روش قابل تشخیص میباشند که سونوگرافی دکتر شاکری یکی از معتبر ترین سونوگرافی بارداری در تهران میباشد توانسته در تشخیص جنسیت جنین عملکر خوبی را نشان دهد . ولی این روش نیز نسبی بوده و بهترین روش همان رویت آلت تناسلی دختر است.

عکس سونوگرافی دختر
عکس سونوگرافی جنین دختر
عکس اندام تناسلی جنین دختر
عکس اندام تناسلی جنین دختر

تعیین جنسیت از روی crl موجود در عکس جنین دختر و پسر در سونوگرافی

crl خلاصه عبارت crown rump length به معنی فاصله بین فرق سر تا نشیمنگاه جنین است. اندازه گیری این فاکتور در بررسی سلامت جنین، رشد جنین و تعیین سن حامگی کاربرد دارد و ارتباط آن با جنسیت از نظر علمی اثبات نشده است.

تعیین جنسیت از روی crl
تعیین جنسیت از روی crl

فرق ستون فقرات جنین دخترباپسر در عکس جنین دختر و پسر در سونوگرافی

ستون فقرات جنین دختر و پسر به جنسیت آنها ارتباطی ندارد و فرق ستون فقرات جنین دخترباپسر از نظر علمی ارتباطی با تعیین جنسیت ندارد ولی در بعضی موارد دیده شده است که اگر جنین به سمت پهلوی راست بوده و برآمدگی تناسلی بین پاها موازی با ستون فقرات باشد، جنسیت جنین دختر.و اگر جنین به پهلوی چپ باشد و برآمدگی انتهایی ستون فقرات با زاویه سی درجه رویت شود جنین احتمالاً پسر است. عکس جنین دختر و پسر در سونوگرافی فقط از نظر آلت تناسلی باهم اختلاف دارد و سایر نشانه ها همگی حدودی و فرضی میباشد که پشتوانه علمی ندارد.

فرق ستون فقرات جنین دخترباپسر
فرق ستون فقرات جنین دخترباپسر

جهت مطالعه بیبشتر در رابطه با تقاوت های جنین دختر و پسر و سونوگرافی تعیین جنسیت مقالات زیر را مطالعه نمایید.

مقایسه سونوگرافی با آزمایش تخمین جنسیت
سونوگرافی تعیین جنسیت دکتر شاکری