لیست متخصصین رادیواوژی و سونوگرافی مرکز دکتر شاکری

پـزشـک بـا تـجـربـه و متخصص

متخصصین مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

با بیش از 20 سال سابقه در زمینه سونوگرافی بارداری و جنرال در تهران و سطح کشور .

دکتر حسین شاکری

بورد تخصصی رادیولوژی
فلوشیپ سونو داپلر و سی تی اسکن
شماره نظام پزشکی : ۴۱۸۱۸
با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه سونوگرافی بارداری و جنرال

دکتر حسن خانزادی

متخصص رادیولوژی – سونوگرافی
دارای گواهینامه FMF از انگلستان
شماره نظام پزشکی : ۲۷۴۹۹
با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه سونوگرافی بارداری و جنرال