هزینه غربالگری در هفته های بارداری

هزینه سونوگرافی غربالگری

موضوعات گفته شده در این محتوا

هزینه غربالگری در هفته های بارداری

هزینه سونوگرافی غربالگری دکتر شاکری

پزشکان در حین مراحل بارداری مرتبا به والدین در مورد آزمایشهای جنین  گوشزد میکنند و والدینی که بیشتر نگران فرزند آینده خود هستند دائما به سونوگرافی و آزمایش های مختلف راضی میشوند و بعضا بسیاری از این آزمایشها از روی شیطنت بعضی آزمایشگاهها و بدلایل مالی اور دیاگنوز OVER  DIAGNOSE یا بزرگنمایی میشود و والدین مجبور هستند در این شرایط مالی سخت کشور درگیر آزمایشگاهها شوند که علاوه بر استرس فراوان هزینه های زیادی دارد که از جمله انها هزینه غربالگری است.
هزینه های غربالگری با توجه به تبحر و تجربه پزشکان از 50 هزار تومان در شهرهای مختلف شروع میشود و در بهترین سونوگرافی ها هزینه غربالگری به چند صد هزار تومان نیز میرسد که با توجه به اینکه سونوگرافی غربالگری میتواند تا حدود زیادی (با توجه به تبحر پزشک) وضعیت سلامت جنین را مشخص نماید این هزینه ارزش پرداخت را دارد.
صرفا نگاه کردن به هزینه غربالگری و یا هزینه سونوگرافی غربالگری نمیتواند کل هزینه های ازمایشگاه را توجیه کند چرا که در مقابل هزینه های غربالگری کواد مارکر در مواقع پرخطر ناچیز مینماید و در بعضی از موارد به دهها میلیون تومان نیز میرسد.
حتما قبل از اینکه به آزمایشگاهها جهت آزمایشهای کواد مارکر و حتی تریپل مارکر و صرفا از روی اینکه به شما توصیه شده است مراجعه کنید، سلامت جنین خود را در سونوگرافی و پیش دکتر شاکری تضمین کنید، تا استرس های بی مورد آزمایشگاهها راحت شوید. دکتر شاکری بدون پیش قضاوت و بدون نگاه کردن به پرسشنامه یا پرونده شما صرفا و فقط و فقط از روی سونوگرافی شما نظر خود را مطرح و مکتوب و مهر و امضا میکند. به یاد داشته باشید هزینه های غربالگری خود را قبل از مراجعه به هر پزشکی با دکتر شاکری با یک هزینه سونوگرافی غربالگری تا حدود زیادی تقلیل دهید.

رزرو آنلاین سونوگرافی دکتر شاکری

تماس برای دریافت هزینه سونوگرافی غربالگری

 

کلمات کلیدی:
سونوگرافی غربالگری
هزینه سونوگرافی غربالگری
هزینه غربالگری
هزینه سونوگرافی غربالگری دکتر شاکری
سونوگرافی غربالگری دکتر شاکری
هزینه سونوگرافی غربالگری سه ماهه دوم