چه چیزهایی را می­توانم از تست غربالگری بفهمم؟

آزمایش­های غربالگری از نمونه ­های خون و اندازه گیری های سونوگرافی برای ارزیابی شانس نوزادتان برای داشتن مشکلات خاص کروموزومی، از جمله سندرم داون، استفاده می­کنند. آنها برای شما یا کودک شما هیچ خطری ندارند، زیرا آنها تهاجمی نیستند – برای مثال، آنها شامل وارد کردن یک سوزن به رحم شما نیستند.
آزمایشهای غربالگری

موضوعات گفته شده در این محتوا

چه چیزهایی را می­توانم از تست غربالگری بفهمم؟

آزمایش­های غربالگری از نمونه ­های خون و اندازه گیری های سونوگرافی برای ارزیابی شانس نوزادتان برای داشتن مشکلات خاص کروموزومی، از جمله سندرم داون، استفاده می­کنند. آنها برای شما یا کودک شما هیچ خطری ندارند، زیرا آنها تهاجمی نیستند – برای مثال، آنها شامل وارد کردن یک سوزن به رحم شما نیستند.

تست­های غربالگری نمی­توانند تعیین کنند که آیا فرزند شما سندرم داون دارد یا خیر. در عوض، آنها به شما نسبتی (ضریبی) می دهند که شانس نوزاد شما برای داشتن یک مشکل را بر اساس نتایج آزمایش و چند ساله بودن شما، نشان می دهد. این اطلاعات ممکن است به شما در تصمیم گیری برای انجام آزمایش تشخیصی کمک کند.

تست های تشخیصی مانند نمونه برداری پرزهای جفتی (CVS) و آمنیوسنتز به شما اطمینان می دهند که آیا فرزند شما دارای اختلال کروموزومی است یا خیر. این آزمایش­ها می تواند چند صد اختلالات ژنتیکی را با تجزیه و تحلیل ساختار ژنتیکی سلول های نوزاد یا جفت شما شناسایی کند. با این حال، هر دو روش خطر کم سقط جنین را به دنبال دارند.

مشکلات کروموزومی را نمی توان درمان کرد. اگر کودک شما در هنگام حاملگی یک مورد مبتلا تشخیص داده شود، می توانید برای یک کودک مبتلا با مشکلات خاص آماده شوید یا اینکه به بارداری­تان خاتمه دهید.