رادیوگرافی یکی از شیوه های تصویربرداری پزشکی است که به کمک آن قادر خواهیم بود داخل بدن را دیده و از دسته ای از بیماری های آن آگاهی پیداکنیم.

ژوئن 8, 2020
عکس رنگی رحم

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپنگوگرافی

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپینگوگرام یک نوع روش رادیولوژی است برای خانم هایی که مشکل باروری دارند انجام می شود که از این طریق پزشک می تواند درون رحم و لوله های فالوپ و اطراف آن را بررسی کند