تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- نبش هشتم

02188502324

سنجش تراکم استخوان یا دانسیتومتری نوعی روش سنجش پزشکی از مواد معدنی در هر یک سانتیمتر مربع از استخوانهای بدن میباشد که جهت تشخیص پوکی استخوان بسیار کاربردی است.