سونوگرافی nt

سونوگرافی nt یکی از سونوگرافی های غربالگری دوران بارداری است که از هفته 11 تا هفته 13 و 6 روز انجام میشود. nt مخفف nuchal translucency به معنای فضای شفاف پشت گردن جنین است. در این سونوگرافی ضخامت مایع جمع شده پشت گردن جنین اندازه گیری میشود و احتمال ابتلا به ناهنجاری های کروموزومی (سندروم داون)‌و مشکلات مادرزادی را بررسی میکند.