تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- نبش هشتم

02188502324

پانورکس و سفالومتری نوعی شیوه تصویربرداری رادیولوژی به منظور بررسی جمجمه، فک و دندان و صورت استفاده میشود و جهت تشخیص و کنترل پیشرفت درمان بسیار مفید است.