تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- نبش هشتم

02188502324

درد ماموگرافی کم میباشد و همان مقدار نیز بستگی به حساسیت پستان ها دارد.بعضی افراد متاموگرافی زمانی انجام میدهند که پستانها کمترین حساسیت را دارند.

ژوئن 6, 2020
ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی روشی برای بررسی پستانها با میزان پایین اشعه ایکس می باشد. ماموگرافی یکی از موثرترین راه های تشخیص سرطان پستان است