مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

سونو بيوفيزيکال چيست ؟ یک نوع سونوگرافی  در دوران بارداری است که از آن برای پی بردن به سطح سلامت جنین در رحم مادر استفاده میشود.

ژوئن 14, 2020
سونوگرافی بیوفیزیکال

سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل

یکی از راه های پی بردن به وضعیت سلامتی جنین در رحم، این است که از طریق یک آزمایش به نام سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل سطح سلامت او مورد بررسی قرار گیرد.