سی تی اسکن روده یک آزمون تصویربرداری برای ارزیابی و تشخیص بیماری های روده بزرگ، باریک و اغلب جهت تشخیص علت درد استفاه میشود.

ژوئن 1, 2020
کولونوسکوپی

کولونوسکوپی سی تی (اسکن روده بزرگ)

کولونوسکوپی سی تی ویرچوال از تجهیزات ویژه اشعه ایکس برای بررسی سرطان روده بزرگ و توموری به نام پولیپ استفاده می کند.