مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

سی تی اسکن سر به منظور ارزیابی آسیبهای سر، سردرد و سرگیجه، تومور، سکته مغزی، خونریزی، آنوریسم مغزی، جمجمه، سینسوها و صورت استفاده میشود.

ژوئن 1, 2020
کولونوسکوپی

کولونوسکوپی سی تی (اسکن روده بزرگ)

کولونوسکوپی سی تی ویرچوال از تجهیزات ویژه اشعه ایکس برای بررسی سرطان روده بزرگ و توموری به نام پولیپ استفاده می کند.