مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

سی تی اسکن کمر به منظور ارزیابی ستون فقرات، تومورها و آسیب دیدگی مانند اسپینابیفیدا، بدشکلی های عروقی و دیگر ناهنجاری ها انجام میشود.

ژوئن 1, 2020
کولونوسکوپی

کولونوسکوپی سی تی (اسکن روده بزرگ)

کولونوسکوپی سی تی ویرچوال از تجهیزات ویژه اشعه ایکس برای بررسی سرطان روده بزرگ و توموری به نام پولیپ استفاده می کند.