سی تی اسکن یک روش پیشرفته تصویربرداری پزشکی جهت تشخیص و ارزیابی ضایعات و ناهنجاری های سیستم های بدن (مغزی، حرکتی، گوارش و…) استفاده میشود.

ژوئن 1, 2020
کولونوسکوپی

کولونوسکوپی سی تی (اسکن روده بزرگ)

کولونوسکوپی سی تی ویرچوال از تجهیزات ویژه اشعه ایکس برای بررسی سرطان روده بزرگ و توموری به نام پولیپ استفاده می کند.