تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- نبش هشتم

02188502324

سی تی اسکن یا تومورگرافی کامپیوتری (Computed Tomography scan) گونه ای، تصویربرداری با اشعه ایکس میباشد که تصاویربسیار دقیقی از اجزای بدن به وجود می آورد.

ژوئن 1, 2020
کولونوسکوپی

کولونوسکوپی سی تی (اسکن روده بزرگ)

کولونوسکوپی سی تی ویرچوال از تجهیزات ویژه اشعه ایکس برای بررسی سرطان روده بزرگ و توموری به نام پولیپ استفاده می کند.