سی تی اسکن یا تومورگرافی کامپیوتری (Computed Tomography scan) گونه ای، تصویربرداری با اشعه ایکس میباشد که تصاویربسیار دقیقی از اجزای بدن به وجود می آورد.

ژوئن 1, 2020
کولونوسکوپی

کولونوسکوپی سی تی (اسکن روده بزرگ)

کولونوسکوپی سی تی ویرچوال از تجهیزات ویژه اشعه ایکس برای بررسی سرطان روده بزرگ و توموری به نام پولیپ استفاده می کند.