عدد نرمال nb در نی نی سایت : میتوانید جهت کسب اطلاع بیشتر در مورد مقدار nb به تالارهای گفت و گو نی نی سایت مراجعه نمایید یا در سایت دکتر شاکری سوال خود را مطرح کید.

سپتامبر 6, 2020
اندازه Nb در سونوگرافی آنومالی

اندازه نرمال nb در سونوگرافی آنومالی

اندازه نرمال nb در سونوگرافی آنومالی با توجه به سن بارداری تعیین میشود. البته nb که مخفف عبارت nasal bone به معنای استخوان بینی جنین است در سونوگرافی nt در سه ماهه اول بارداری اندازه گیری میشود و با مقدار نرمال در آن سن مقایسه میشود. برای دیدن مطالب و عکسهای nb تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.