مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

عوارض سی تی اسکن ناچیز بوده و همان مقدار ناشی از قرار گرفتن در معرض اشعه میباشد و ضروریست که سی تی اسکن تنها با دستور پزشک و برای موارد خاص انجام شود.

ژوئن 1, 2020
کولونوسکوپی

کولونوسکوپی سی تی (اسکن روده بزرگ)

کولونوسکوپی سی تی ویرچوال از تجهیزات ویژه اشعه ایکس برای بررسی سرطان روده بزرگ و توموری به نام پولیپ استفاده می کند.