مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

فیلم ماموگرافی روش انجام تست ماموگرافی را به صورت بصری نمایش میدهد. این فیلم ها در فضای مجازی قابل جست و جو میباشند و مریض را با این فرایند آشنا میکنند.

ژوئن 6, 2020
ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی روشی برای بررسی پستانها با میزان پایین اشعه ایکس می باشد. ماموگرافی یکی از موثرترین راه های تشخیص سرطان پستان است