مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

ماموگرافی در کرج : مرکز تصویربرداری دکتر شاکری واقع در تهران مجهز به ماموگرافی دیجیتال و قابل رزرو نوبت از تمام شهرهای ایران به صورت اینترنتی و تلفنی.

ژوئن 6, 2020
ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی روشی برای بررسی پستانها با میزان پایین اشعه ایکس می باشد. ماموگرافی یکی از موثرترین راه های تشخیص سرطان پستان است