مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

ماموگرافی یا ماموگرام یک تصویر اشعه ایکس از پستان میباشد. ماموگرافی مؤثرترین ابزار غربالگری برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه است.

ژوئن 6, 2020
ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی روشی برای بررسی پستانها با میزان پایین اشعه ایکس می باشد. ماموگرافی یکی از موثرترین راه های تشخیص سرطان پستان است