تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- نبش هشتم

02188502324

هزینه سی تی اسکن در مرکز تصویربرداری دکتر شاکری مشمول بیمه میباشد هزینه های آزاد بر اساس تعرفه بخش خصوصی در سال 99 هستند.

ژوئن 1, 2020
کولونوسکوپی

کولونوسکوپی سی تی (اسکن روده بزرگ)

کولونوسکوپی سی تی ویرچوال از تجهیزات ویژه اشعه ایکس برای بررسی سرطان روده بزرگ و توموری به نام پولیپ استفاده می کند.