تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- نبش هشتم

02188502324

هزینه عکس رنگی رحم در این مرکز مشمول بیمه میباشد که در صورت داشتن بیمه از هزینه عادی کسر میگردد. با داشتن بیمه تکمیلی این خدمت رایگان قابل انجام است.

ژوئن 8, 2020
عکس رنگی رحم

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپنگوگرافی

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپینگوگرام یک نوع روش رادیولوژی است برای خانم هایی که مشکل باروری دارند انجام می شود که از این طریق پزشک می تواند درون رحم و لوله های فالوپ و اطراف آن را بررسی کند