مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

هزینه عکس رنگی رحم در این مرکز مشمول بیمه میباشد که در صورت داشتن بیمه از هزینه عادی کسر میگردد. با داشتن بیمه تکمیلی این خدمت رایگان قابل انجام است.

ژوئن 8, 2020
عکس رنگی رحم

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپنگوگرافی

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپینگوگرام یک نوع روش رادیولوژی است برای خانم هایی که مشکل باروری دارند انجام می شود که از این طریق پزشک می تواند درون رحم و لوله های فالوپ و اطراف آن را بررسی کند