مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

هزینه ماموگرافی در مرکز تصویربرداری دکتر شاکری مشمول بیمه میشود. در صورت عدم داشتن بیمه نرخ آزاد بر اساس تعرفه بخش خصوصی در سال 99 دریافت میشود.

ژوئن 6, 2020
ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی روشی برای بررسی پستانها با میزان پایین اشعه ایکس می باشد. ماموگرافی یکی از موثرترین راه های تشخیص سرطان پستان است