مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

کولونوسکوپی فرایندی میباشد که از آن جهت بررسی و تشخیص تغییرات و یا اختلالات روده بزرگ (کولون) و رکتوم و مقعد استفاده میشود. این مرکز مجهز به سی تی کولونوسکوپی است.

ژوئن 1, 2020
کولونوسکوپی

کولونوسکوپی سی تی (اسکن روده بزرگ)

کولونوسکوپی سی تی ویرچوال از تجهیزات ویژه اشعه ایکس برای بررسی سرطان روده بزرگ و توموری به نام پولیپ استفاده می کند.