تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- نبش هشتم

02188502324

لوگو مرکز تصویربرداری دکتر شاکری

لوگو مرکز تصویربرداری دکتر شاکری