بخش مقالات پانورکس و سفالومتری

پانورکس و سفالومتری

رادیوگراف پانورامیک یک اسکنر پانورامیک ایکس ری دندانپزشکی از فک بالا و پایین می‌باشد. این نوع رادیوگرافی تصویری دو بعدی از یک نیم دایره را از یک گوش به گوش دیگر نشان می‌دهد. رادیوگرافی پانورامیک فرمی از توموگرافی سطح کانونی است؛ رادیوگرافی سفالومتری یک عبارت کلی است و شامل همه روش های پرتونگاری برای ارزیابی جمجمه خواهد بود.