تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- نبش هشتم

02188502324

هزینه سونوگرافی nt با دفترچه تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح ، خدمات درمانی ، بانکها در مرکز تصویربرداری دکتر شاکری قابل محا سبه میباشد. این مرکز با اکثر بیمه ها قرارداد دارد.

اکتبر 14, 2018
تفسیر نتیجه ان تی

همه چیز در مورد سونوگرافی ان تی و غربالگری 

همه چیز در مورد سونوگرافی ان تی و غربالگری   ان تی و احتمال سندرم داون     سونوگرافی ان تی چگونه انجام می­شود؟ سونوگراف در […]
سپتامبر 14, 2018
بهترین سونوگرافی nt

 سونوگرافی ان تی چیست و چرا انجام آن در زنان باردار ضرورت دارد؟

سونوگرافی ان تی چیست و چرا انجام آن در زنان باردار ضرورت دارد؟ سونوگرافی ان تی چیست سونوگرافی ان تی (NT یا Nuchal translucency) نوعی سونوگرافی […]