مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

هزینه سونوگرافی nt در سال ۹۹ در مرکز تصویربرداری دکتر شاکری بر اساس تعرفه بخش خصوصی در سال 1399 محاسبه میشود و شامل بیمه نیز میشود.

اکتبر 14, 2018
تفسیر نتیجه ان تی

همه چیز در مورد سونوگرافی ان تی و غربالگری 

همه چیز در مورد سونوگرافی ان تی و غربالگری   ان تی و احتمال سندرم داون     سونوگرافی ان تی چگونه انجام می­شود؟ سونوگراف در […]
سپتامبر 14, 2018
بهترین سونوگرافی nt

 سونوگرافی ان تی چیست و چرا انجام آن در زنان باردار ضرورت دارد؟

سونوگرافی ان تی چیست و چرا انجام آن در زنان باردار ضرورت دارد؟ سونوگرافی ان تی چیست سونوگرافی ان تی (NT یا Nuchal translucency) نوعی سونوگرافی […]