اعداد نرمال آزمایش خون غربالگری اول

آزمایبش خون غربالگری اول از اول هفته 11 تا آخر هفته 13 بارداری قابل انجام است. در آزمایش خون غربالگری سه ماهه اول دو فاکتور مختلف مجود در خون مادر بررسی میشود: پروتئین A پلاسما یا PAPP-A و بتای آزاد گنادوتروپین جفتی انسان یا Free βhCG این مارکرها اغلب در خون همه خانم های باردار موجود است.
اعداد نرمال آزمایش خون غربالگری سه ماهه اول

موضوعات گفته شده در این محتوا

اعداد نرمال آزمایش خون غربالگری اول

اعداد نرمال آزمایش خون غربالگری اول با توجه به سن مادر از مهمترین مقادیر مشخ کننده وضع سلامت جنین میباشند. مقایسه اعدادی که از آزمایش خون غربالگری سه ماهه اول بارداری به دست می آید با مقادیر نرمال آنها، اطلاعاتی در مورد وضعیت سلامت مادر و جنین در اختیار پزشک قرار میدهد تا وی قادر باشد هر گونه مشکل احتمالی در سلامت مادر و احتمال ابتلای جنین به نقایص مادرزادی را مشخص نماید. برای آشنایی با مهمترین فاکتورهای آزمایش خون غربالگری اول و مقادیر نرمال آنها تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

آزمایش خون غربالگری سه ماهه اول

آزمایبش خون غربالگری اول از اول هفته 11 تا آخر هفته 13 بارداری قابل انجام است. در آزمایش خون غربالگری سه ماهه اول دو فاکتور مختلف مجود در خون مادر بررسی میشود: پروتئین A پلاسما یا PAPP-A و بتای آزاد گنادوتروپین جفتی انسان یا Free βhCG این مارکرها اغلب در خون همه خانم های باردار موجود است. جفت هرمون hCG تولید میکند و زیاد بودن مقدار آن نشاندهنده برخی نقایص احتمالی مادرزادی جنین است؛ همچنینکم بودن پروتئین A در خون مادر ممکن است علت بعضی نقایص کروموزومی جنین باشد.

با بررسی نتیجه آزمایبش خون غربالگری سه ماهه اول و سونوگرافی NT که مکمل این آزمایش میباشد ریسک وجود نقایص احتمالی کروموزومی یا ژنتیکی مادرزادی جنین مشخص میشود. و در صورت نیاز برای بررسی بیشتر آزمایشات تکمیلی نظیر CVS و آمنیسنتز تجویز میشود.

 

بررسی فاکتور PAPP-A و مقدار نرمال آن

این مارکر از سلولهای تروفوبلاستیک جفت ترشح میشود و در هفته های 11 الی 13 بارداری مقدار آن به صورت چشمگیری افزایش پیدا میکند. اگر سطح PAPP-A در هفته های 11 الی پایان 13 بارداری در خون خانم باردار کمتر ازمقدار نرمال آن باشد، احتمال ابتلای جنین به سندروم داون بیشتر میباشد. این آنزیم در لانه گزینی جنین مؤثر میباشد و ساز و کار آن مشابه هورمون رشد بوده و در تکامل و نمو جنین بسیار تأثیرگذار است. مقدار حدودی نرمال برای آن در هفته ها و اوزان مختلف با توجه به تحقیقات صورت گرفته به صورت نمودار زیر میباشد.

اعداد نرمال آزمایش غربالگری اول
اعداد نرمال آزمایش غربالگری اول

بررسی فاکتور Free βhCG و مقدار نرمال آن

مقدار این فاکتور در هفته های 9 الی 11 بارداری به اوج خود میرسد و سپس با شیب تندی کاهش پیدا میکند. سطح این فاکتور مانند سطح hCG درخون خانم باردار در صورت ابتلای جنین به سندروم داون، میل به افزایش دارد. همچنین تغییرات این دو هورمون نظیر هم بوده و از هفته دهم به بعد پایین می آید. مقادیر حدودی نرمال آن در خون خانم باردار مشابه نمودار زیر است.

اعداد نرمال در آزمایش غربالگری سه ماهه اول

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد غربالگری سه ماهه اول و مقادیر نرمال فاکتور های آن مقاله و فیلمهای زیر را مشاهده کنید.